Wong Hon Shing

2019 Techno 293 European Championships
35th Youth Boy Fleet