Wingfoil Racing Asian Championships

2024 Wingfoil Racing Asian Championships

Date: 10-14/4/2024
Venue: Stanley Main Beach, Hong Kong

Windsufing Association of
Hong Kong, China